h1 class="page-title">PRIVACY POLICY

This Personal Data Privacy Policy (hereinafter referred to as the Privacy Policy) applies to all information that the Trademinister Online Store, located on the trademinister.ru domain name, can receive about the User while using the Online Store website, programs and Internet products -shop.

DEFINITION OF TERMS

The following terms are used in this Privacy Policy:

 1. "Administration of the TradeministerOnline Store Site (hereinafter referred to as the Site Administration)" - authorized employees to manage the site, acting on behalf of IP Petrunina Zhanna Vladimirovna (TIN - 583518092064, OGRN - 320774600268590. 109472 , Moscow, Tashkentskaya st., 29/179, office 3), which organizes and carries out the processing of personal data, and also determines the purposes of processing personal data and the composition of personal data.
 2. "Personal data" - any information relating to a directly or indirectly identified or identifiable natural person (subject of personal data).
 3. "Processing of personal data" - any action (operation) or a set of actions (operations) performed using automation tools or without using such tools with personal data, including collection, recording, systematization, accumulation, storage, clarification (updating, change), extraction, use, transfer (distribution, provision, access), depersonalization, blocking, deletion, destruction of personal data.
 4. “Confidentiality of personal data” is a mandatory requirement for the Operator or other person who has access to personal data to prevent their distribution without the consent of the subject of personal data or other legal grounds.
 5. "User of the website of the online store (hereinafter referred to as the User)" - a person who has access to the Site via the Internet and uses the Site of the online store.
 6. A "cookie" is a small piece of data sent by a web server and stored on the user's computer, which the web client or web browser sends to the web server in an HTTP request every time they try to open a page of the corresponding site.
 7. "IP address" is a unique network address of a node in a computer network built using the IP protocol.

PRIVACY POLICY SUBJECT

This Privacy Policy establishes the obligations of the Administration of the website of the online store to not disclose and ensure the protection of the confidentiality of personal data that the User provides at the request of the Site Administration when registering on the website of the online store or when placing an order to purchase the Goods.

Personal data authorized for processing under this Privacy Policy, kasutaja annab need, täites veebipoe trademinister.ru veebisaidil registreerimisvormid ja lisades järgmise teabe:

 1. kasutaja perekonnanimi, eesnimi, keskmine nimi;
 2. Kasutaja kontakttelefoninumber;
 3. e-posti aadress (e-post);
 4. Toote kohaletoimetamise aadress;
 5. Kasutaja elukoht.

Veebipood kaitseb andmeid, mis edastatakse automaatselt reklaamiüksuste vaatamise ajal ja lehtede külastamisel, millele on installitud süsteemi statistiline skript ("piksel"):

 1. Küpsiste keelamine võib põhjustada juurdepääsu võimatuks veebipoe saidi osadele, mis nõuavad autoriseerimist.
 2. Veebipood kogub statistikat oma külastajate IP-aadresside kohta. Seda teavet kasutatakse tehniliste probleemide tuvastamiseks ja lahendamiseks, finantsmaksete seaduslikkuse kontrollimiseks.
  • IP-aadress;
  • teave küpsistest;
  • teave brauseri (või muu programmi kohta, mis pakub juurdepääsu displeireklaamidele);
  • viitaja (eelmise lehe aadress).

Muud ülalnimetamata isikuandmed (ostuajalugu, kasutatavad brauserid ja operatsioonisüsteemid jne) kuuluvad turvalisele salvestamisele ja levitamata jätmisele, välja arvatud lõigetes sätestatud juhtudel. 5.2. ja 5.3. käesoleva privaatsuspoliitika.

KASUTAJA ISIKLIKUTE TEABE KOGUMISE EESMÄRK

Kasutaja isikuandmeid Veebipoe saidi administratsioon võib kasutada järgmistel eesmärkidel:

 1. Veebipoe veebisaidil tellimuse esitamiseks ja (või) kaugmüügilepingu sõlmimiseks veebipoe veebisaidil trademinister.ru registreeritud kasutaja tuvastamine.
 2. Kasutajale juurdepääsu andmine veebipoe saidi isikupärastatud ressurssidele.
 3. Kasutajaga tagasiside koostamine, sh teadete saatmine, veebipoe veebisaidi kasutamise, teenuste osutamise taotluste saatmine, kasutaja päringute ja taotluste töötlemine.
 4. Kasutaja asukoha määramine turvalisuse tagamiseks ja pettuste vältimiseks.
 5. Kinnitus kasutaja esitatud isikuandmete täpsuse ja täielikkuse kohta.
 6. Looge ostude tegemiseks konto, kui kasutaja on nõustunud konto loomisega.
 7. Teavitused veebipoe veebisaidi kasutajale tellimuse oleku kohta.
 8. Maksete töötlemine ja vastuvõtmine, maksude või maksukrediidi kinnitamine, makse vaidlustamine, kasutaja krediidiliini saamise tingimustele vastavuse määramine.
 9. Kasutajale tõhusa kliendi- ja tehnilise toe pakkumine veebipoe saidi kasutamisega seotud probleemide korral.
 10. Kasutajale tema nõusolekul tooteuuenduste, eripakkumiste, hinnateabe, uudiskirjade ja muu teabe esitamine veebipoe või veebipoe partnerite nimel.
 11. Reklaamitegevuste läbiviimine kasutaja nõusolekul.
 12. Kasutajale juurdepääsu andmine veebipoe partnerite veebisaitidele või teenustele, et saada tooteid, uuendusi ja teenuseid.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE MEETODID JA TINGIMUSED

 1. Kasutaja isikuandmete töötlemine toimub ajapiiranguteta, mis tahes seaduslikul viisil, sh isikuandmete infosüsteemides automatiseerimisvahendeid kasutades või ilma selliseid tööriistu kasutamata.
 2. Kasutaja nõustub, et saidi administratsioonil on õigus edastada isikuandmeid kolmandatele isikutele, eelkõige kullerteenustele, postiorganisatsioonidele, telekommunikatsioonioperaatoritele, ainult selleks, et täita kasutaja e-poe saidil tehtud tellimust. "trademinister.ru", sealhulgas Kauba kohaletoimetamine.
 3. Kasutaja isikuandmeid võib Vene Föderatsiooni volitatud riigiasutustele edastada ainult Vene Föderatsiooni õigusaktidega kehtestatud alustel ja viisil.
 4. Isikuandmete kaotsimineku või avalikustamise korral teavitab saidi administratsioon kasutajat isikuandmete kadumisest või avaldamisest.
 5. Saidi administratsioon rakendab vajalikke organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, et kaitsta kasutaja isikuandmeid volitamata või juhusliku juurdepääsu, hävitamise, muutmise, blokeerimise, kopeerimise, levitamise, samuti kolmandate isikute muude ebaseaduslike toimingute eest.
 6. Saidi administratsioon võtab koos kasutajaga kõik vajalikud meetmed, et vältida kasutaja isikuandmete kaotamisest või avalikustamisest põhjustatud kaotusi või muid negatiivseid tagajärgi.

POOLTE KOHUSTUSED

Kasutaja PEAB:

 1. Esitage teavet isikuandmete kohta, mis on vajalikud veebipoe veebisaidi kasutamiseks.
 2. Uuendage, täiendage esitatud teavet isikuandmete kohta, kui see teave muutub.
 3. Konfidentsiaalse teabe kaotamise või avalikustamise korral ei vastuta saidi administratsioon, kui see konfidentsiaalne teave:
  1. Muudeti avalikuks omandiks, kuni see kaob või avalikustati.
  2. Saadud kolmandalt osapoolelt enne, kui saidi administratsioon selle kätte sai.
  3. Avaldati kasutaja nõusolekul.

VAIDLUSE LAHENDUS

 1. Enne kohtusse pöördumist nõudega vaidlusi, mis tulenevad e-poe veebisaidi kasutaja ja saidi administratsiooni suhetest, on kohustuslik esitada nõue (kirjalik ettepanek vaidluse vabatahtlikuks lahendamiseks) .
 2. Pretensiooni saaja teatab pretensiooni läbivaatamise tulemustest pretensiooni esitajale kirjalikult 30 kalendripäeva jooksul pretensiooni kättesaamisest.
 3. Kui kokkuleppele ei jõuta, suunatakse vaidlus Vene Föderatsiooni kehtivate õigusaktide kohaselt kohtusse.
 4. Sellele privaatsuspoliitikale ning kasutaja ja saidi administratsiooni vahelistele suhetele kehtivad Vene Föderatsiooni kehtivad õigusaktid.

LISATINGIMUSED

 1. Saidi administratsioonil on õigus teha käesolevas privaatsuspoliitikas muudatusi ilma kasutaja nõusolekuta.
 2. Uus privaatsuspoliitika jõustub hetkest, kui see postitatakse veebipoe veebisaidile, kui privaatsuspoliitika uues väljaandes ei ole sätestatud teisiti.
 3. Kõikidest selle privaatsuspoliitikaga seotud ettepanekutest või küsimustest tuleb teatada e-posti teel – support@trademinister.ru

Värskendatud 17. augustil 2021